Arne Hansen Installasjon AS

Om oss

Arne Hansen AS v/Arne Hansen, ble etablert 1947. Butikken hadde tilholdssted i Torvgata 55 og virksomheten dreide seg om salg av hvitevarer. Etter hvert som årene gikk og tvn kom, ble også brunevarer en del av sortimentet. Arne Hansen AS ble solgt til Expert Eilag i 2001.

Arne Hansen Installasjon AS ble etablert i oktober 2001. Firmaet har hatt relasjoner til det gamle Arne Hansen gjennom en tidligere eier, Stig Werner Hansen.

Ved oppstarten av firmaet besto firmaet av tre ansatte, en installatør og to montører. Per dags dato er antallet økt til ti ansatte, inkludert en lærlinger. Vi skal og ta inn en lærling til i år, han starter opp etter skoleslutt i år. Vi holder på i disse dager å Nemko- sertifisere den ene installatøren vår, slik at vi og kan tilby el kontroll av næring, landbruk og bolig. Nemko prøven er bestått, slik at vi bare venter på godkjenning av søknad.

 Firmaet er medlemmer av Nelfo, bransjeorganisasjonen for elektro.

Våren 2006 ble vi også medeier av Elkonor, en medlemskjede eid av elektrikerfirmaer rundt i hele Norge. Dette gir gunstige innkjøpsavtaler, utveksling av erfaring og kunnskap.

I 2019 åpnet vi også avdeling i Brumunddal hvor vi holder til i Gammelgata 29.

Smarte og trygge løsninger til riktig pris

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de beste løsningene for deg og dine behov.