Statement fra Easee

Det er ikke utstedt noe bruksforbud for allerede installerte ladere

Oslo, Norge, 12. juni

Easee: Om Nkoms beslutning om å forby salg av Easee Home og Easee Charge

Det norske tilsynsorganet, Nkom, har i dag kommet med en uttalelse og ferdigstilt sin rapport om laderne Easee Home og Easee Charge. Nkom kommer ikke til å protestere mot Elsäkerhetsverkets vedtak.

– Vi har forberedt oss på dette og respekterer konklusjonen. Vi vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette. Vår dokumentasjonsprosess har ikke vært god nok, og vi vil gå gjennom våre rutiner med støtte fra eksterne eksperter før vi lanserer noen nye produkter, sier CEO Jonas Helmikstøl.  

For de som har en Easee-lader installert, vil ikke Nkoms konklusjon ha noen innvirkning. Det er ikke utstedt noe bruksforbud for allerede installerte ladere. 

– Alle våre kunder kan fortsette å lade, ettersom produktene er trygge å bruke. Sikkerhet og innovasjon har vært hovedfokus hos Easee helt siden starten, og vi ville aldri latt noen lade med et utrygt produkt, sier CEO Jonas Helmikstøl. 

Produktene vil fortsette å bli oppdatert, og appen, skyløsningen og tilkoblingen vil fungere akkurat som før. 

Easee vil fortsette å utfordre og innovere – for å gjøre de beste og sikreste løsningene tilgjengelige for våre kunder. Et nytt produkt er rett rundt hjørnet: 

– Vi jobber med utvidelse av produktporteføljen vår og vil snart lansere en ny lader på markedet. Denne konklusjonen, den videre dialogen med Nkom og støtte fra eksterne eksperter vil hjelpe oss med å sikre at alt er hundre prosent på plass dokumentasjonsmessig. Vi har vært gjennom noen utfordrende måneder som selskap og vi har lært mye, sier Chief Product Officer, Ola Njå Bertelsen. 

Saken er hentet fra Elektro24-7


Råd til deg som har Easee-lader

Mandag 11. juni sendte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ut en pressemelding der de orienterer om at de ikke vil protestere mot Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken. Dermed kan det gå mot omsetningsforbud i hele EØS for de to ladeboksene fra den norske produsenten. Du som har en Easee-lader, trenger ikke foreta deg noe nå.

Her er svar på noen spørsmål om elsikkerhet som vi i DSB tenker at forbrukere kan ha til oss i denne situasjonen.

Når konklusjonen er at laderne ikke oppfyller kravene i regelverket – betyr det at det ikke er trygt å ha en slik lader?
DSB har ingen indikasjoner på at laderen er farlig i bruk, og kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet.

Hva skal man gjøre dersom man har en Easee-lader hjemme?
Du kan bruke laderen på vanlig måte som før. Myndighetene kjenner ikke til tilfeller der bruk av laderen har ført til farlige situasjoner.

Bør jeg heller velge å lade fra vanlig stikkontakt – dersom denne er på egen kurs?
Nei, DSB fraråder lading fra vanlig stikkontakt.

Hvorfor kan det bli snakk om omsetningsforbud hvis laderne ikke er farlige å bruke?
Det er produsent, importør og forhandler som har ansvar for å dokumentere at produkter tilfredsstiller sikkerhetskravene i det europeiske regelverket. Denne saken handler om at Easee ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert overfor Nkom at kravene i regelverket er oppfylt.

Myndigheter og regelverk
Produkter som inneholder en eller annen form for sender/mottaker, og som dermed kan fjernstyres, for eksempel ved en app på mobiltelefonen, faller inn under ansvaret til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og regelverket som de forvalter. Easee home ladestasjon, som kan styres med en egen app, faller derfor inn under ansvaret til Nkom. 

DSB er elsikkerhetsmyndighet for elektriske produkter og elektriske anlegg. DSB har siden mars i år bistått Nkom i gjennomgangen av dokumentasjon fra Easee og andre parter i saken, med kompetanse på elsikkerhet.

Spørsmål og svar om Nkoms vurdering av Easee Home og Easee Charge

Det norske tilsynsorganet, Nkom, har i dag kommet med en uttalelse og ferdigstilt sin rapport om laderne Easee Home og Easee Charge. Her finner du spørsmål og svar om saken.

Nkom kommer ikke til å protestere mot Elsäkerhetsverkets vedtak.

Vi har forberedt oss på dette og respekterer konklusjonen. Vi vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette. Vår dokumentasjonsprosess har ikke vært god nok, og vi vil gå gjennom våre rutiner med støtte fra eksterne eksperter før vi lanserer noen nye produkter.   

Les hele vår uttalelse om saken 

For de som har en Easee-lader installert, vil ikke Nkoms konklusjon ha noen innvirkning. Det er ikke utstedt noe bruksforbud for allerede installerte ladere. Sikkerhet og innovasjon har vært hovedfokus hos Easee helt siden starten, og vi ville aldri tillatt kunder å lade med et utrygt produkt. 

Nkom går ikke imot ESVs konklusjon om salgsforbud for Easee Home og Easee Charge. Hva betyr det for norske kunder?
Nkom motstrider ikke ESVs konklusjon for Easee Home og Easee Charge. Det betyr dessverre at salget av disse laderne vil opphøre i EØS dersom ingen andre land protesterer innen 17. juni.  

Nkoms konklusjon påvirker ikke allerede installerte ladere. Nkom har i sin egen risikovurdering kommet frem til at laderne våre fortsatt er trygge å bruke. 

Vi har vært i tett dialog med Nkom, og har opplevd denne som konstruktiv. Selv om vi er uenige, respekterer vi avgjørelsen deres. Vi har dokumentasjon fra verdensledende uavhengige og akkrediterte testlaboratorier som underbygger sikkerheten til våre ladere. Sikkerhet er vår høyeste prioritet, og vi ville aldri latt noen lade med et utrygt produkt. Nkoms egen risikovurdering tilsier også at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak for allerede installerte ladere.  

Vi erkjenner at vi ikke har hatt tilstrekkelig teknisk dokumentasjon på plass da produktene ble markedsført og lansert.  

Jeg har Easee-lader hjemme. Må jeg gjøre noe?
Nkoms vurdering påvirker ikke allerede installerte ladere. Nkom har i sin egen risikoanalyse kommet frem til at laderne våre fortsatt er trygge å bruke.  

Ladeopplevelsen din vil ikke bli påvirket på noen måte. Produktene vil fortsatt bli oppdatert og både appen, skyløsningen og annet vil fortsette å fungere akkurat som før.  

Har dette noen innvirkning på virksomheten i resten av EU? Vil det bli innført et umiddelbart EU-salgsforbud?
Per nå vil all virksomhet i EU fortsette som normalt. Denne vurderingen gjelder kun Norge. Våre ladere er tilgjengelige for salg som normalt overalt, bortsett fra Nederland, som har valgt å følge Sveriges salgsforbud. I Østerrike har vi midlertidig stanset salget selv. Vi fremholder at våre ladere er helt sikre, og at alle våre kunder kan lade trygt. Vi ville aldri tillate noen å lade med et utrygt produkt. 

Gjenværende EU-land har hatt 90 dager på seg til å vurdere om de vil følge Sveriges beslutning om å innføre et salgsforbud, eller starte sin egen prosess. Hvordan forventer dere at dette skal gå nå?
Dersom ingen andre land motsetter seg ESVs konklusjon, vil salgsforbudet bli gjeldende i hele EU og EØS 17. juni.  

Det er viktig å understreke at ESVs salgsforbud kun gjelder Easee Home og Easee Charge. Vi vil om kort tid vise frem det første medlemmet i en ny generasjon Easee-ladere.  

Betrakter Nkom Easees allerede installerte ladere som trygge, eller vil det være et bruksforbud?
Nkoms vurdering påvirker ikke allerede installerte ladere. Nkom har i sin egen risikovurdering kommet frem til at laderne våre fortsatt er trygge å bruke. Alle våre eksisterende kunder kan fortsette å lade som normalt. Sikkerhet har alltid vært vårt hovedfokus hos Easee, og vi ville aldri tillatt kunder å lade med et utrygt produkt. 

Ladeopplevelsen din vil ikke bli påvirket på noen måte. Produktene vil fortsatt bli oppdatert og både appen, skyløsningen og annet vil fortsette å fungere akkurat som før. 

Hva kan dere fortelle om brukersikkerhet?
Sikkerheten til produktene våre er, og har alltid vært, vår høyeste prioritet. Vi har strenge test- og kvalitetskontrollprosesser på plass for å sikre at produktene våre oppfyller eller overgår relevante sikkerhetsstandarder. Produktene har vært gjennom omfattende testing og godkjenning av verdensledende, uavhengige og akkrediterte testlaboratorier som TÜV SÜD. 

Ved hjelp av våre skyløsninger får vi også en jevn strøm av data etter installasjon, for raskt å kunne identifisere eventuelle forbedringsbehov. 

Vi vil fortsette å overvåke produktene våre nøye og gjøre nødvendige oppdateringer eller modifikasjoner for å sikre kontinuerlig sikkerhet og pålitelighet. Til dags dato er mer enn en halv million Easee-ladere installert, og vi har data fra mer enn 60 millioner ladeøkter. 

Les mer om hvordan vi jobber med sikkerhet 

Hva er de økonomiske konsekvensene av Nkoms beslutning?
Dette vil påvirke salget av Easee Home and Charge og vår økonomiske situasjon, men vi er trygge på våre ansatte, produkter og innovasjoner. Vi har iverksatt flere tiltak for å forbedre vår økonomiske robusthet de siste månedene, derunder kostnadsreduserende tiltak og en kapitalinnhentingsprosess. Vi jobber også med flere produkter som snart vil bli lansert.  

Er Easee-ladere fortsatt dekket av garantien?
Alle Easee-produkter er fortsatt dekket av deres eksisterende garantier. 

Hva vil Easee gjøre nå?
Vi skal fortsette å innovere, og vil snart lansere en ny lader på markedet – det første produktet i neste generasjons Easee-ladere. Vi har vært gjennom noen utfordrende måneder som selskap, men vi ser frem til å fortsette å gjøre smartere og grønnere løsninger tilgjengelig for kundene våre. Vi er trygge på våre mennesker, produkter og innovasjon. 

Hvordan sikrer dere at de nye produktene tilfredsstiller alle dokumentasjonskrav?
Vi har definitivt lært mye av situasjonen vi har stått i. Vi samarbeider tett med både uavhengige, akkrediterte testlaboratorier og myndigheter for å forsikre oss om at alt av dokumentasjon er på plass, godkjent og sjekket i alle instanser før vi slipper nye produkter på markedet. 

Nkom: Spørsmål og svar om saken 

DSB: Råd til deg som har Easee-lader 

Slik konkluderer norske myndigheter i Easee-saken

Etter nøye vurdering har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet besluttet at det ikke vil protesteres mot Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken. Dermed kan det gå mot omsetningsforbud i hele EØS for de to ladeboksene fra den norske produsenten.

Elsäkerhetsverket i Sverige vedtok omsetningsforbud av Easee Home og Easee Charge i mars i år. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført egne undersøkelser etter å ha blitt kjent med det svenske vedtaket. 

— Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene. Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av reléene ikke er godt nok dokumentert, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure.  

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15. juni, og forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS. I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge.  

Fordi det er en pågående rettsprosess i Sverige, vil ikke Nkom komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort. 

— Vi i Nkom er positive til innovative og nye løsninger i markedet, men denne saken er et tydelig eksempel på hvor avgjørende det er for produsenter, importører og forhandlere å sørge for at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er dokumentert sikkert i bruk, sier Velure. 

Til tross for oppmerksomheten saken har er det ikke rapportert inn feil som kan medføre fare for liv og helse. Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Marit Endresen sier de ikke har indikasjoner på at laderen er farlig i bruk.  

—DSB kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet. Dersom du har en Easee lader hjemme, kan du fortsatt bruke laderen på vanlig måte, sier Endresen. 

Nkoms risikovurdering tilsier også at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak nå, men at situasjonen følges nøye. 

— Dersom det oppstår hendelser med laderne i bruk er vi veldig interessert i å få rapporter om det, sier John-Eivind Velure i Nkom. 

Spørsmål og svar

Her finner du nye spørsmål og svar i saken.