Tjenester

Dette kan vi tilby

  • Konkurransedyktge priser
  • Rammeavtaler
  • Gratis prøvetime til bedrifter
  • Avtale om 24 timers service
  • Rask hjelp til avtalt tid
  • Høy faglig kompetanse
  • En hyggelig samarbeidspartiner
  • Førsteklasses arbeid og god service.
  • El-kontroll**

** Det er eier/bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen eller bygget er i orden. Vi anbefaler alle å rutinemessig få sjekket sitt anlegg, nytt eller gammelt av en fagmann.

Det er nå muligheter for å få rabatter hos flere forsikringsselskap hvis man har en slik rutinemessig kontroll av sitt anlegg, ikke bare i landbruket slik som det var for noen år siden.