Elkontroll av bolig (over 200m2)

Har du kontroll på det elektriske anlegget i boligen din? En Elkontroll gir deg både tryggere bolig og papirene du trenger hvis du skal selge.

Hva er egentlig en elkontroll?
Det elektriske anlegget i boligen skal nå kunne dokumenteres, etter den nye avhendingsloven. Om du ikke har denne dokumentasjonen på ditt elektriske anlegg bør du få gjennomført en elkontroll. Elkontroll er et ord som har vært mye pratet om den siste tiden – men hva er det egentlig?

Det er mange som blander begrepene elsjekk og elkontroll, men de er ikke helt det samme.
En elsjekk er en overfladisk undersøkelse av elanlegget i din bolig, der det også utføres noen stikkprøver. Elsjekken kan utføres av en vanlig elektriker som er registrert i Elvirksomhetsregisteret.

En elkontroll avdekker tilstanden til det elektriske anlegget i boligen din, og skal ivareta sikkerheten i anlegget. Den gir eier av boligen et grunnlag for å vurdere og gjennomføre nødvendige tiltak ved feil eller mangler, med mål om å redusere faren for brann. Dette må utføres av sertifiserte elektrikere - med NEMKO- eller Veritas-sertifisering, i tillegg til at de er registrert i Elvirksomhetsregisteret. 

Ved å få utført en elkontroll vil du få vi lager kontrolldokumentasjon, som viser feil og mangler – denne dokumentasjonen benyttes ved salg av bolig eller fritidsbolig. 

Størrelse på bolig

4 995,- ink mva
Antall

Omfanget av kontrollen varierer ut ifra boligens størrelse, byggeår og generelt vedlikehold av det elektriske anlegget. Dette er de viktigste punktene som inngår i en Elkontroll:

  • Vi utfører isolasjonsmåling av hele el-anlegget
  • I noen tilfeller ser vi etter varmegang ved termografering av sikringsskap, kurser og tekniske installasjoner, som blant annet varmtvannsbereder
  • Vi tester jordfeilbrytere og eventuell jordfeilvarsling
  • Vi foretar kontinuitetsmåling av jording på utvalgte kurser
  • Vi gjennomfører visuell kontroll og overflateinspeksjon for å avdekke defekter
  • Vi sjekker inntak og hovedsikring
  • Vi kontrollerer elbillader hvis det finnes
  • Vi lager kontrolldokumentasjon, som viser feil og mangler, samtidig som vi legger den i ditt digitale servicehefte (som boligmappa.no)